Slide 20

Lista turbosprężarek stosowanych zamiennie z numerem: 1100132