Localizations image

Polityka prywatności sklepu Regeneracja Turbosprężarek

Ponad 3000 turbosprężarek dostępnych od 390zł!
Oceń: / Aktualna ocena: 4.59

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument p.n. Polityka Prywatności jest opisem zasad, według których Sklep internetowy Regeneracja Turbosprężarek, zwany dalej Sklepem gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie powierzone Sklepowi przez Klienta.

2. Sprzedawcą, właścicielem Sklepu oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma BOSCH SERVICE DARIUSZ PAWLIK w Stalowej Woli zwana dalej Sprzedawcą.

3. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zachowania bezpieczeństwa danych powierzonych Sprzedawcy przez Klienta oraz poszanowania prywatności Klientów korzystających z usług Sklepu.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep Regeneracja Turbosprężarek, czyli Sprzedający przetwarza, zbiera, wykorzystuje oraz zabezpiecza dane powierzone mu przez Klienta.
1.1.1. Dane, które zabiera Sklep powierzane są przez Klienta Sprzedawcy dobrowolnie, jednak są one niezbędne do finalizacji Umowy.
1.1.2. Odmowa udostępnienia danych Sklepowi uniemożliwi realizację Zamówienia.
1.1.3. Dane zbierane przez Sklep zawierają:
1.1.3.1. Imię i nazwisko Klienta.
1.1.3.2. Adres do korespondencji (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
1.1.3.3. Adres e-mail
1.1.3.4. Numer telefonu
1.1.3.5. W przypadku Klienta będącego jednocześnie przedsiębiorstwem, konieczne jest rozszerzenie pozyskiwanych danych o nazwę firmy, NIP oraz REGON.
1.1.4. Klient posiada dostęp do swoich danych, możliwość edycji lub usunięcia powierzonych Sklepowi danych w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny pod numerem 609-70-70-60.
1.1.5. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
1.1.6. Strona Sklepu wykorzystuje pliki nawigacyjne cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki ich przechowywania lub dostępu do cookies przeglądarki, Klient może ustalić indywidualnie w swojej przeglądarce.

1.2. Przetwarzanie danych
1.2.1. Zbieranie danych
1.2.1.1 Zbieranie danych odbywa się automatycznie oraz poprzez odpowiednie, przygotowane przez Sklep formularze, zależnie od typu zbieranych danych.
1.2.1.2. Automatycznie zbierane dane to informacje zawierane w plikach cookies oraz dane zbierane i przetwarzane przez skrypty umieszczone na stronie Sklepu w tym: typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, IP komputera (lub IP zewnętrzne) oraz geolokalizacja.
1.2.1.3. Dane pozostawiane przez Klienta dobrowolnie to dane kontaktowe, adres mailowy i numer telefonu.
1.2.3. Wykorzystanie danych
1.2.3.1. Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta do finalizacji Zamówienia, standardowych procedur fakturowania oraz rozliczeń skarbowych, a także (opcjonalnie) w celu umożliwienia firmom kurierskim dostarczenia przesyłki do Klienta. W tym i tylko w tym wypadku firma udostępni dane Klienta podmiotowi zewnętrznemu, z zachowaniem wszystkich koniecznych procedur bezpieczeństwa.
1.2.3.2. W przypadku decyzji Klienta o finalizacji transakcji za pośrednictwem firmy zajmującej się przelewami internetowymi, Klient musi być świadomy, że powierza swoje dane firmie zewnętrznej, a wykorzystane zostaną one do dopełnienia formalności związanych z przelewem, a także do wszystkich innych celów, na które Klient zgodzi się na drodze rejestracji lub formalizacji procedury.
1.2.3.3. Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są do poprawy świadczonych przez Sklep usług, analizy danych statystycznych oraz administrowania Sklepem.
1.2.4. Zabezpieczanie danych
1.2.4.1. Ochrona danych osobowych w Sklepie odbywa się w zgodzie z polskim prawem, a w szczególności w myśl ustaw:
1.2.4.1.1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182, z późń. zm., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
1.2.4.1.2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 923, z późn. zm.).
1.2.4.1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024).
1.2.4.1.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1536).
1.2.4.1.5. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1350).
1.2.4.2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby chronić dane osobowe Klientów, które przetwarza. W tym celu stosuje zabezpieczenia serwera.
1.2.4.3. Sklep zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zakazu przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych przepisami.
1.2.5. Dostęp i edycja danych
1.2.5.1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klienta powierzonych Sklepowi, posiadają jedynie uprawnieni do tego celu pracownicy Sklepu.
1.2.5.2. Udostępnienie danych osobowych Klienta odbywa się jedynie w przypadku:
1.2.5.2.1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie tych danych,
1.2.5.2.2. Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
1.2.5.2.3. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
1.2.5.2.4. Jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
1.2.5.2.5. Jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
1.2.5.3. Właściciel danych osobowych powierzonych Sklepowi ma możliwość edycji swoich danych osobowych w dowolnym momencie, według szczegółowych wytycznych (Polityka Prywatności pkt 1.1.4.)

1.3. Podsumowanie
1.3.1. Jedynym właścicielem poniższego dokumentu jest Sprzedawca.
1.3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedniego informowania o wprowadzanych zmianach.
1.3.2.1. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klientów o wprowadzonych zmianach po wprowadzeniu zmian.
1.3.3. Jakiekolwiek niejasności należy traktować jako sprawy nierozstrzygnięte i stosować zapytania odnośnie niejasności na adres mailowy sklepu. Otrzymaną odpowiedź należy traktować jako ostateczną i wiążącą.

Phone icon
Zadzwoń i sprawdź +48 609 707 060
Call icon

Zadzwoń do nas:

+48609707060
lub

Zostaw nam swój numer

Nr loader
Wpisz poprawny numer
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w celach niezbędnych do przeprowadzenia kontaktu i realizacji wybranej usługi. Wysyłając formularz kontaktowy Klient wyraża wolę kontaktu firmy z jego osobą. Niezbędne do tego dane są wykorzystywane jednorazowo, nie są przechowywane, udostępniane, przetwarzane ani odsprzedawane jakimkolwiek podmiotom. Do momentu kontaktu administratorem danych pozostaje BSDP.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności. RODO