Slide 20

Lista turbosprężarek stosowanych zamiennie z numerem: 30757079