blog

Kolektory i działanie turbosprężarki - tuning

2 października 2018

Mamy dla Ciebie dostępnych ponad 3000 turbosprężarek!
Regeneracja turbosprężarki
od 299 zł netto
Nowa turbosprężarka
od 899 zł netto
Stan
Dostępne
Turbina
od 500 zł
Gwarancja
2 lata, bez limitu km
Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać właściwe części
Udostępnij element
pracownia regeneracji turbo

W naszej ofercie znajdziesz turbosprężarki:

  • nowe
  • regenerowane
  • używane z gwarancją

regeneruj
turbosprężarkę

1. Kolektor i działanie turbodoładowania – Regeneracja turbosprężarki – Regeneracja turbosprężarek cena modyfikacji (tuning)

Strona dolotowa silnika.

Prawidłowe działanie turbosprężarki jest całkowicie zależne od dobrego stanu kolektora ssącego i wydechowego. Parametry dolotowe silnika znacznie skuteczniej wpływają na współczynnik napełnienia niż parametry wylotu, chyba że mowa tu o silniku dwusuwowym. Zajmują one znacznie więcej miejsca w literaturze dotyczącej zagadnień napełnienia. Podstawowym parametrem jest tu ciśnienie napełnienia pa, z którym wiąże się prędkość przepływu czynnika w przewodzie dolotowym. Ciśnienie to można podnieść znacznie poprzez doładowanie (mechaniczne lub turbosprężarkowe), lecz wiążą się z tym dodatkowe koszty, wynikające z zabudowy urządzenia doładowującego, a także straty energii na napęd. Istnieje również możliwość poprawy napełnienia przez podwyższenie ciśnienia bez dodatkowych urządzeń doładowujących. Nad rozwiązaniem tego problemu pracowali w latach międzywojennych A. Wiciński i J.Z. Bujak, którzy prowadzili badania w zakładach Warszawskiej Spółki Akcyjnej Budowy Parowozów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Określili oni teoretycznie i doświadczalnie możliwość wykorzystania bezwładności słupa gazu przepływającego w rurze dolotowej wywołuje w przewodzie przepływ z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku a. Wywołanie podciśnienia uzyskuje się przez późniejsze otwarcie zaworu dolotowego, w momencie gdy tłok już wyraźnie przesunął się w kierunku dolnego martwego punktu. Uzyskane w ten sposób duże prędkości przepływu powodują, że słup gazu ma znaczny zapas energii kinetycznej, która zamienia się na pracę przyrostu ciśnienia w cylindrze (spiętrzenia). Efekt doładowania dynamicznego uzyskiwany przy średnich prędkościach przepływu ok. 200 m/s jest, zdaniem autorów metody, 15 do 20 razy większy niż w przypadku normalnych prędkości przepływu, wynoszących 30 do 60 m/s, przy których również prowadzono badania. Częstą przyczyną uszkodzeń jest nagar w dolocie co powoduje, że regeneracja sprężarek będzie nieunikniona.

turbosprężarka

2. Strona wylotowa silnika

Wpływ strony wylotowej, tj. właściwości czynnika na wylocie, jest znacznie mniejszy niż wpływ strony dolotowej w procesie wymiany ładunku. W związku z tym, znacznie mniej prac jest poświęconych temu zagadnieniu. Warto jednak zauważyć, że wiele z nich porusza bardzo istotne problemy i wyjaśnia mechanizmy zjawisk zachodzących w procesie napełniania po stronie wylotu. I tak A. Wiciński w swej pracy dotyczącej doładowania metodą „Wibu” zwraca szczególną uwagę na niepożądane zjawiska dotyczące wpływu pozostałości spalin na zmniejszenie masy zasysanego powietrza w wyniku podgrzania od nich oraz podwyższenie temperatury sprężania, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia mocy doładowanego silnika. Ukazuje jednak możliwość zapobiegania tym skutkom przez wykorzystanie drgań słupa gazów w rurze wylotowej do uzyskania w niej podciśnienia w momencie, gdy tłok zbliża się do górnego martwego punktu podczas wylotu. Autor rozpatruje to zjawisko w aspekcie poprawy przepłukania przestrzeni roboczej cylindra, a tym samym ułatwienia napełnienia przed kolejnym cyklem pracy. W. Pietrzyk pracował nad badaniami dotyczącymi drgania gazów wylotowych w układzie wylotowym silnika dwusuwowego. W swojej pracy autor przeprowadził analizę zjawiska zmienności fal ciśnienia w przewodach wylotowych silnika dwusuwowego ze sprężeniem powietrza w skrzyni korbowej i określił wpływ długości rury wylotowej o stałej średnicy na proces wymiany ładunku. Rura ta była połączona bezpośrednio z cylindrem. Zastosowanie przez autora analizy harmonicznej do rozłożenia siły wymuszającej drgania słupa gazu w rurze wylotowej na poszczególne harmoniczne oraz wykrycie wpływu rezonansów sił harmonicznych na współczynnik zasysania silnika dwusuwowego pozwoli na uogólnienie wpływu rury wylotowej na współczynnik zasysania silnika.

Dalej W. Pietrzyk stwierdza, że dla różnych silników przy m = 1,2,3, … .
Iloczyn n L = const
gdzie:
m – rząd harmonicznej, tj. liczba okresów harmonicznej przypadających na jeden obrót wału korbowego silnika,
n – prędkość obrotowa silnika,
L – długość przewodu wylotowego.

Z zależności tej wyciąga on wniosek, że w silnikach charakteryzujących się niską prędkością obrotową oraz długiej rurze wylotowej występują te same zjawiska rezonansów, co w silnikach o dużej prędkości obrotowej oraz krótkich rurach wylotowych. Silniki o dużej prędkości obrotowej i pracujące w szerokim zakresie prędkości obrotowych, są bardziej wrażliwe na małe zmiany długości rury wylotowej. Autor zauważa, że wyniki badań można również wykorzystać dla silników pracujących przy stałej prędkości obrotowej (stacjonarnych), możliwe jest bowiem takie dobranie długości układu wylotowego, by współczynnik zasysania był większy od 1.

W pracy W. Pietrzyk badał drgania gazów wylotowych w układzie wylotowym z dyfuzorem lub kolektorem. Rozważania swoje oparł na teorii nieustalonego jednowymiarowego przepływu gazu, przy czym zmiennymi są: ciśnienie, prędkość i gęstość gazu, będące funkcją miejsca i czasu. Gdy przekrój przewodu ulega zmianie, występuje jeszcze zmienność przekroju względem miejsca. W dalszych rozważaniach autor omawia teorie rozchodzenia się fal w rurach i granice ich stosowalności, podobnie jak to czyni w swej pracy Cz. Kordziński. Za najbardziej przydatną uznaje W. Pietrzyk akustyczną teorię fal o małych amplitudach. Badany układ wylotowy wyposażono w dyfuzor i określenie częstości rezonansowej dla takiego układu było celem autora. Analizę zjawisk falowych w układzie wylotowym prowadzi on wykorzystując analogię słupa gazu poruszającego się w rurze do ciała stałego, sprężystego, utwierdzonego w atmosferze. Na podstawie tych założeń wyprowadzono proste zależności umożliwiające obliczenie częstotliwości drgań własnych gazu w dyfuzorze oraz układzie wylotowym, składającym się z kolektora i rury o stałej średnicy. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdził on, że na wartość częstotliwości drgań własnych gazu wpływa przede wszystkim długość dyfuzora r (promień rury wlotowej). Wpływ ten rośnie w miarę zmniejszania długości dyfuzora. W ten sposób opracowaną przez W. Pietrzyka metodę można również wykorzystać do poprawy przepłukania silników czterosuwowych, a tym samym poprawy ich napełniania.

turbosprężarka

Cena oryginalnego turbo i turbo do tuningu

K. Cupiał zajmował się optymalizacją (cyt. regeneracja turbosprężarek cena) układu przepływowego silnika spalinowego również przy użyciu przewodów wylotowych. Model obliczeniowy sporządził dla wielocylindrowego, czterosuwowego silnika spalinowego, którego przewody wylotowe mają jednakowe długości oraz średnice i zbiegają się we wspólnym kolektorze wylotowym. W modelu uwzględniono zjawiska falowe zachodzące w układzie dolotowym i wylotowym oraz doprowadzenie i wymianę ciepła w cylindrze. Warto zauważyć to, że autor pominął wpływ tarcia czynnika o ścianki przewodu i wymianę ciepła w przewodach. Przebieg odbicia fal ciśnienia od zaworu i od otwartego końca przewodu opisał on na podstawie metody fal o skończonych amplitudach, a przemieszczenia frontów fal w przewodach – na podstawie akustycznej teorii fal o nieskończenie małych amplitudach. Badania przeprowadzone na maszynie cyfrowej i stanowisku dynamometrycznym pozwoliły K. Cupiałowi stwierdzić, że wpływ układu wylotowego na sprawność napełnienia silnika jest znacznie mniejszy niż układu dolotowego. Wpływ ten jest szczególnie mały w przypadku silników o małym kącie współotwarcia zaworów. Zwiększenie kąta współotwarcia poprawia w pewnym zakresie napełnienie, lecz przy małych prędkościach obrotowych występuje jego spadek, na skutek dużego zanieczyszczenia przestrzeni cylindra pozostałościami gazów wylotowych. Przeprowadzone badania pozwoliły K. Cupiałowi stwierdzić, że układ wylotowy, w którym przewody łączą się we wspólnym ejektorze, nieznacznie ustępuje układowi złożonemu z oddzielnych przewodów dla każdego cylindra.

turbosprężarka
Oceń wpis Aktualna ocena:  4.00

Dodaj komentarz

Oceń wpis Aktualna ocena: 4.00
Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

Komentarze

Grzegorz
2023-01-25 10:10:33
Turbosprężarka jest to urządzenie wykorzystywane w silnikach spalinowych, które zwiększa ich moc i wydajność. Działa ona na zasadzie wykorzystania energii spalin, które są wytwarzane przez silnik. Turbosprężarka składa się z dwóch wałków - wałka sprężającego i wałka napędowego. Wałek sprężający jest napędzany przez ciśnienie spalin, które przepływają przez kanały w jego obudowie. Natomiast wałek napędowy jest połączony z wałkiem sprężającym poprzez łożysko i przenosi jego ruch na wał silnika. Gdy wałek sprężający obraca się, powietrze jest sprężane i dostarczane do komory spalania w silniku. W wyniku tego, silnik otrzymuje więcej powietrza, co pozwala na spalanie więcej paliwa. W rezultacie, silnik jest w stanie wytwarzać większą moc i jednocześnie mniej emisji szkodliwych substancji. W turbosprężarce wałek napędowy jest napędzany przez spaliny, które przepływają przez kanały w jego obudowie, co powoduje jego obrót.
Adrian
2020-03-05 10:46:15
Ja mogę się pochwalić niedawnym tuningiem kolektora wydechowego, efekty są jeszcze lepsze!
Redrosa
2019-08-27 11:37:00
Wow! Na prawdę dużo się dowiedziałem o samej turbinie, świetny artykuł i gratulacje dla autora :)

Dowiedz się więcej

O turbosprężarkach i ich naprawie

Bosch Diesel
Service Pawlik

Autoryzowana, specjalistyczna pracownia regeneracji i naprawy turbosprężarek. Regenerujemy turbosprężarki na terenie całego kraju

Autoryzowany warsztat Melett

Turbosprężarki Garrett, Melett, BorgWarner, IHI, Honeywell, Hitachi, Toyota, Holset, Mitsubishi